SALERS

Salers produkowany jest wyłącznie na farmach. Jest żółty i twardy, a jego skórkę zdobią małe, złote plamki oraz czerwone i pomarańczowe kropki. Salers fourmes można rozpoznać po kilku oznaczeniach:
– po czerwonym znaku identyfikacyjnym (płytka aluminiowa), który zawiera skrót SA od nazwy sera, numer identyfikacyjny producenta oraz datę produkcji,
– po wytłoczonej dwukrotnie na każdej stronie oznaczeniu apelacji kontrolowanego pochodzenia (AOP),
–  jeśli stado składa się wyłącznie z krów rasy Salers, producent wytłacza na serze napis „tradycyjny Salers” oraz rysunek przedstawiający głowę krowy Salers.

Aby ser otrzymał nazwę Salers oraz apelację AOP, krowy muszą być karmione wyłącznie świeżą trawą.